Podaci o poduzeću

Rimon Centar d.o.o.
Trnjanska 37/3, 10000 Zagreb
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080908673
OIB: 85864486092
Iznos temeljnog kapitala uplaćenog u cijelosti: 20.000 kn
Direktorica društva: Gabriela Abramac

Žiro račun Zagrebačka banka: HR6523600001102433979

Žiro račun Privredna banka Zagreb: HR6823400091110674031

Kako se upisati?

Polaznici bez predznanja samo trebaju odabrati termin koji im najbolje odgovara, a za polaznike s predznanjem organizirano je besplatno testiranje.