tečaj engleskog jezika

Business English

Business English

Tečaj poslovne komunikacije i vještina na engleskom jeziku prijeko je potreban svakoj zaposlenoj ...
Proljetni međusemestar

Proljetni međusemestar

Sa zadovoljstvom objavljujemo upise za proljetni međusemestar u školi stranih jezika Sokrat koji ...