SFARM metoda

S – Sokrat škola stranih jezika, utemeljitelj i nositelj ove, već 20 godina najnaprednije svjetske metode podučavanja stranih jezika.

F – Fluency – tečnost. Ostvarenje brzog nivoa tečnosti koji se postiže tako što polaznik odmah počinje razmišljati na stranom jeziku što omogućuje spontanost i relaksirani izričaj. Polaznik ne koristi neprimjerene konstrukcije i direktne prijevode s materinjeg jezika koji zvuče čudno u stranom jeziku. Sva dostignuća iz kognitivne lingivstike primjenjena su u ovoj etapi te polaznik umije sve izraziti u duhu jezika koji uči.

A – Accuracy – točnost. Pažljivo navođenim diskusijama i vježbama SFARM stručnjak postići će kod učenika savršenu uporabu gramatike u govoru, pravilan izbor riječi, melodiju i intonaciju svojstvenu izvornom govorniku. Krajnji cilj je da govornik stranog jezika zvuči kao izvorni govornik te da se u njegovom izgovoru glasova i jezičnoj kompetnciji uopće ne može detektirati da je stranac.

R – Rapid – brzo. Jezik se uči izuzetno brzo. Osim gore navedenih komponenata, definiramo Vaš stil učenja kako biste jezik naučili brže. Optimiziramo Vaše potencijale, štedimo Vaše vrijeme i pripremamo Vas za siguran i samouvjeren nastup u svim jezičnim sferama.

M – Method – metoda. SFARM nije stil učenja ili trend, to je metoda dokazana kroz 20 godina direktnog iskustva. Metoda koristi sve interdisciplinarne pristupe.

SFARM metoda, autohtoni Sokratov zaštićeni proizvod, u ovom trenutku predstavlja najsuvremeniju metodu u poučavanju stranih jezika.

SFARM metodu karakterizira individualni pristup polazniku putem kojeg se definira stil učenja i detektira zbog čega je polaznik sklon određenim pogreškama pri izričaju. Većina pogrešaka, prema postavkama SFARM metode, leži u kulturološkom okružju koji polaznika priječi da spontano koristi strani jezik. Naime, većina ljudi koji uče strani jezik rade pogreške zbog nesvjesne kontrastivne analize sa svojim materinjim jezikom. Budući da su jezici, čak i dijalekti, različito ustrojeni komparacija samo usporava progres.
Druga značajka SFARM metode je također u tome što se analizom kognitivnih postavki može unaprijed predvidjeti koje će se točno pogreške pojaviti i u kojem trenutku. Kognitivno funkcioniranje unutar jezika uglavnom je omeđeno vernakularom, tj. jezikom koji je govornik usvojio kao prvi modus izračaja. To je pojednostavljeno rečeno, jezik kojim svi govorimo kod kuće, jezik lišen sustava i nestandardan u svojem izričaju.

Anticipacija pogreški omogućava njihovu prevenciju tako da se kroz pomno skrojene programe, prilagođene svakoj grupi te niz interaktivnih aktivnosti postiže da učenici što prije progovore tečno i točno.

Izniman doprinos ovom radu su izvorni govornici i naglasak na fonetici putem čega se eliminira pogrešan izgovor određenih glasova. Budući da se artikulacijski spektar svakoga govornika zatvara tijekom puberteta, kod učenja u kasnijoj dobi izrazito je važno osvijestiti glasove koji u materinjem jeziku ne postoje. Govornik ih tada ne reproducira uspješno jer ih on, uvjetno rečeno, ne čuje te ih poistovjećuje s najbližim srodnikom toga glasa koji može naći u hrvatskom. Taj glas, naravno, ne korespondira glasovima u ostalim jezicima te se samo nakon uspješno usvojenih glasova i intonacije više ne osjeti da je govornik stranac.

SFARM metoda također polaznike od samog početka vodi ka usvajanju praktičnih znanja koja su relevantna u svim životnim situacijama.

Međunarodni uspjeh SFARM metode leži u priznanju od strane američke organizacije ACTFL i prihvaćanju ove metode kao jedine strane metode koja se koristi na američkim sveučilištima.

Imate dodatna pitanja u svezi naše metode? Ostavite nam podatke i javit ćemo se s pojašnjenjima!

Kako se upisati?

Polaznici bez predznanja samo trebaju odabrati termin koji im najbolje odgovara, a za polaznike s predznanjem organizirano je besplatno testiranje.