Latinski jezik

Tečajevi slovenskog jezika mogu se pohađati kao grupni tečajevi ili kao individualni.
Grupni tečajevi odvijaju se u mini grupama od 3 do 5 kandidata.

Cijena grupnih tečajeva za jedan stupanj:
3.690 kn za jednokratno plaćanje
3.990 kn za kartično plaćanje na rate
Ukupan fond sati: 30

Termin tečaja bit će određen u dogovoru s prijavljenim kandidatima.
Tečaj može biti realiziran kao intenzivni tečaj (10 dana nastave x 3 sata dnevno) ili semestralni tečaj: 1×3 sata tjedno, 10 tjedana ukupno.

Cijena individualnog tečaja (20 sati):
4.690 kn za jednokratno plaćanje
4.990 kn za kartično plaćanje na rate

Termini individualnog tečaja su po dogovoru.

Svi kandidati nakon uspješnog završetka tečaja u Sokratu dobivaju dvojezični EU certifikat.

Kako se upisati?

Polaznici bez predznanja samo trebaju odabrati termin koji im najbolje odgovara, a za polaznike s predznanjem organizirano je besplatno testiranje.