Naslovnica >> Tečaj stranih jezika >> Uvjerenje o poznavanju stranog jezika

Uvjerenje o poznavanju stranog jezika

Izlazak na ispit potrebno je najaviti najviše 2 dana unaprijed. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio je na nižim stupnjevima gramatički, a na visokim stupnjevima se može sastojati od eseja ili vlastitog osvrta na stručni članak.

Kandidat dobiva dvojezično uvjerenje s upisanim stupnjem znanja prema EU CEF klasifikaciji.

Cijena ispita: 450 kn

SFARM metoda

SFARM metodu karakterizira individualni pristup polazniku putem kojeg se definira stil učenja i detektira zbog čega je polaznik sklon određenim pogreškama pri izričaju.

Saznaj više...

Copyright © SOKRAT Škola stranih jezika ®, Rimon Centar d.o.o. Sva prava pridržana. Kneza Borne 16, 10000 Zagreb, email: info@sokrat.hr