Naslovnica >> Podaci o poduzeću

Podaci o poduzeću

Rimon Centar d.o.o.

Trnjanska 37/3, 10000 Zagreb

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080908673

OIB: 85864486092

Iznos temeljnog kapitala uplaćenog u cijelosti: 20.000 kn

Direktorica društva: Gabriela Abramac

Žiro račun Sberbank: HR1525030071100088774

Žiro račun Zagrebačka banka: HR6523600001102433979

Žiro račun Privredna banka Zagreb: HR6823400091110674031


Copyright © SOKRAT Škola stranih jezika ®, Rimon Centar d.o.o. Sva prava pridržana. Kneza Borne 16, 10000 Zagreb, email: info@sokrat.hr