Naslovnica >> SFARM metoda >> Europski vodič za učenje jezika

Europska jezična mapa - European Language Portfolio (ELP)

Ovaj Vodič, koji su zajednički pripremile Europska unija i Vijeće Europe, dat će vam nekoliko savjeta za uspješno učenje. Milijuni običnih ljudi govore strane jezike. Ali mnogi misle da oni to ne bi mogli.

"Nikada nisam imao priliku učiti strane jezike, a sada sam prestar." Nikada niste prestari za učenje. Ljudi često kažu sa samo djeca mogu brzo naučiti strani jezik. To nije istina, i odrasli mogu uživati u učenju i biti vrlo uspješni.

"Trebale bi mi godine da naučim sve riječi i gramatiku." Ne morate naučiti sve - počnite komunicirati na stranom jeziku s početnim znanjem i polako učite.

"Nisu mi dobro išli jezici u školi." Mnoge osobe, kojima nije išlo u školi, uče jezike kasnije. Moderne metode su vrlo pristupačne i pomažu vam da komunicirate i uživate koristeći jezik.

"Ako pravim puno grešaka, neugodno mi je!" Nema potrebe da se sramite pogrešaka jer to je dio učenja jezika i ostali vam to neće zamjeriti. Stoga ne brinite, već pokušajte!

"Engleski je sasvim dovoljan u današnje vrijeme!" Engleski može biti koristan, ali nije dovoljan. Bolje ćete razumijeti ljude i događaje oko vas ako poznajete jezik.

"Ne znam gdje početi." Pročitajte sljedeće savjete!

Prije nego što počnete
Razmislite što želite postići:

 • Učiti iz vlastitog zadovoljstva?
 • Razumijeti drugu kulturu?
 • Naučiti poslovnu komunikaciju (telefonski razgovori, sastanci, dočekivanje gostiju)?
 • Naći bolji posao?
 • Razgovarati s prijateljima ili rodbinom?
 • Snaći se na putovanjima?
 • Čitati novine?
 • Koristiti se internetom?

Ne zaboravite da učenje novog jezika podrazumijeva shvaćanje novih načina mišljenja i djelovanja.

Kako želite učiti?
Isplanirajte učenje jezika tako da odgovara vašim potrebama i dnevnom rasporedu. Na taj način ćete više napredovati.
Zapitajte se:

 • Koliko vremena tjedno možete odvojiti za učenje?
 • Možete li organizirati redovan raspored učenja?
 • Koja sredstva imate na raspolaganju - kazetofon, računalo, video itd.?
 • Gdje možete nabaviti materijale potrebne za učenje - knjižnice, knjižare, prodavaonica novina sa stranim tiskom, internet stranice, satelitska televizija...?

Ako već imate iskustva u učenju jezika, razmislite koje vam aktivnosti najbolje odgovaraju. Tako ćete lakše izabrati odgovarajući tečaj ili priručnik.

Izaberite svoj pristup učenju

 • Kako i gdje VI želite učiti?
 • Brzo i intenzivno ili tijekom dužeg vremenskog razdoblja?
 • S prijateljima/u grupi ili individualno?
 • Samostalno/na daljinu ili uz nastavnika?
 • Na poslu ili kod kuće?
 • U zemlji prebivališta ili u inozemstvu?
 • Koje metode i materijali vam najviše odgovaraju?
Na primjer:
 • satovi konverzacije s izvornim govornikom
 • slušanje kazeta na putovanjima
 • korištenje priručnika
 • čitanje novina i časopisa
 • korištenje interneta
 • korištenje CD ROM-a
 • gledanje videa
 • s naglaskom na konverzaciju
 • s naglaskom na gramatičke vježbe

Postoje brojni pristupi učenju. Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke i može vam odgovarati u različito vrijeme. Evo nekoliko primjera:

Učenje u zemlji prebivališta
U grupi
Mnogim ljudima odgovaraju satovi jednom ili dva puta tjedno u blizini kuće ili posla (ne svima naravno):

 • učenje u grupi može biti zabavno
 • uz dobrog nastavnika imat ćete mnogo prilika za vježbanje jezika
 • možete naći partnere za učenje izvan nastave
 • obično postoji ustaljena satnica (iako možete birati između prijepodneva, poslijepodneva, večernjih sati i vikend tečajeva itd.)

Ukoliko želite, postoje i intenzivni i specijalizirani tečajevi.

Individualno
Uz tečajeve za samostalno učenje na radiju ili televiziji:

 • sadržaj i ritam učenja prilagođeni su vašim potrebama i ciljevima
 • nema ustaljene satnice, učite kako i kada želite
 • sami morate motivirati svoj rad

Pojedini tečajevi individualnog učenja pružaju podršku mentora, ili osobno ili na daljinu.

Učenje u inozemstvu
Na tečajevima u inozemstvu:

 • nastava je vrlo intenzivna pa možete mnogo naučiti u kratkom roku
 • okruženi ste jezikom i kulturom koje učite
 • susrećete se s lokalnim stanovništvom i njihovim načinom života
 • tečajevi mogu biti prilično skupi
 • potrebno je izdvojiti dosta vremena.

U inozemstvu možete učiti i dok ste na praznicima - ako se potrudite - ili radeći u inozemstvu.

Virtualno učenje jezika
U današnje vrijeme, postoji sve više mogućnosti za korištenje interneta za upoznavanje ljudi iz cijeloga svijeta.

Odabrati tečajeve
Privatne škole stranih jezika su najčešće navedene u telefonskom imeniku, a postoje i brojne druge mogućnosti učenja, ponekad jeftinije. Većina urbanih sredina ima institucije za obrazovanje odraslih koje nude tečajeve jezika. Pojedine škole i sveučilišta nude tečajeve jezika od nekoliko sati tjedno za obližnje stanovnike. Lokalne vlasti - raspitajte se u gradskoj vijećnici - i Gospodarske Komore često i same organiziraju tečajeve ili znaju tko ih organizira. Takve informacije možete naći i u gradskim knjižnicama. Nacionalna i regionalna Ministarstva obrazovanja vam mogu pomoći ili vas uputiti na stručne organizacije tog tipa. Pokušajte informaciju pronaći na internetu koristeći, kao riječ za pretraživanje, "tečajevi jezika" i naziv mjesta u kojem živite. Pristup internetu moguć je u internet kafićima. Za one koji ne žive u blizini dobre škole za strane jezike ili vole učiti samostalno, postoje mogućnosti učenja na daljinu preko regionalnih ili nacionalnih instituta za obrazovanje odraslih ili sveučilišta. Većina knjižara ima dobar izbor tečajeva za samostalno učenje.

Kako izabrati dobar tečaj
Evo nekoliko savjeta:

 • Uvijek zamolite da vam pokažu školu: a ako je tečaj u inozemstvu saznajte što je više detalja moguće, na primjer o smještaju i društvenim aktivnostima.
 • Da li vam škola pruža jasnu informaciju o svojim programima, veličini grupa, stupnju koji ćete vi započeti?
 • Da li su nastavnici stručno obrazovani?
 • Da li škola ima dobra sredstva i prostore?
 • Da li su škola i program priznati od strane odgovorne vlasti? Da li škola zadovoljava kriterije inspekcije od strane Ministarstva prosvjete ili neke druge institucije?
 • Postoje li preporuke zadovoljnih učenika?
 • Možete li pristupiti ispitima ako želite?

Kad počnete
Učenje jezika je ugodno iskustvo, ali ako želite uspjeti morate biti motivirani. Što ste aktivniji bit ćete uspješniji. Ako ste obeshrabreni ili frustrirani - većina ljudi poznaje taj osjećaj - nemojte odustati. Popričajte s nastavnikom ili s osobom s kojom učite. Uzmite kratku pauzu - tako ćete skupiti energije za novi početak.

Praktični savjeti

 • Nemojte pokušavati sve naučiti odjednom. Postavite si jasne i realne ciljeve i odredite svoj tempo.
 • Budite otvoreni prema novim metodama učenja - nove metode i nove tehnologije vam mogu pomoći.
 • Koristite svaku priliku za komunikaciju na stranome jeziku koji učite.
 • Nemojte se bojati grešaka. Postupno ćete ih smanjivati. Najvažnije je da vas sugovornik razumije.
 • Redovito ponavljajte ono što ste naučili i pratite svoj napredak. Čitanje i slušanje
 • Čitanje i slušanje je vrlo važno. Što više slušate, bolje ćete govoriti. Čitanje će vam poboljšati pisanje.
 • Čitajte i slušajte tekstove u kojima je korišten svakodnevni jezik (novine, TV, radio).
 • Ne morate razumijeti svaku riječ da biste shvatili smisao.
 • Provjeravajte svoj napredak. Ponavljajte stvari koje ste već radili. Da li sada izgledaju lakše?

Govorenje

 • vježbajte govorenje u svakoj prilici (pričajte s kolegama, sa strancima koje sretnete, čak i sami sa sobom!).
 • Ako idete u zemlju u kojoj govore jezik koji učite, a ljudi vam se obraćaju na vašem jeziku ili na engleskom, objasnite im da želite govoriti njihovim jezikom.
 • Upamtite najčešće korištene izraze - pri upoznavanju, kupnji itd.
 • Većina ljudi nikad ne postigne savršen naglasak u stranom jeziku. To nije ni važno ukoliko se ljudi razumiju.

Pisanje

 • Pokušajte komunicirati pisanjem - e-mail, razglednice, pisma itd.
 • Pročitajte ono što ste napisali - kod pisanja imate više vremena za ispravak pogrešaka.

Vokabular

 • Učenje novih riječi je mnogo lakše kad ih grupirate u skupine po značenju. Učitelji podučavaju, ali samo učenik može učiti. Sami ste odgovorni za svoj napredak.

Najbolja metoda je ona koja vama najbolje odgovara.

Europska unija i Vijeće Europe pridonose uspješnom učenju jezika na brojne načine.

Za više informacija obratite se na adrese:

Vijeće Europe/Council of Europe
Modern Languages Division
Directorate of School, Out-of-School and Higher Education
F-67075 STRASBOURG Cedex
Fax: +33 3 88 41 27 06/ + 33 3 88 41 27 88
e-mail: decs-lang@coe.int
web-stranica:
http://culture.coe.int/lang
http://culture.coe.int/portfolio
http://www.ecml.at

Europska komisija/European CommissionDirectorate General for Education and Culture Language Policy Unit (B4)
Rue de la Loi 200
Office B-7
B-1049 Brussels
Fax: + 32 2 299 6321
e-mail: info-2001@cec.eu.int
web-stranica:http://europa.eu.int/comm/education/languages/index.html

Za informacije o Europskoj godini jezika 2001: www.eurolang2001.org

Za pripremu ovog Vodiča, Vijeće Europe i Europska unija žele zahvaliti sljedećim osobama:
Frank Heyworth, Tony Fitzpatrick, Maria-Jose Gremmo, Irena Maskova, Laura Mauresan, Ulla Nissen, Georges Papadopoulos.

SFARM metoda

SFARM metodu karakterizira individualni pristup polazniku putem kojeg se definira stil učenja i detektira zbog čega je polaznik sklon određenim pogreškama pri izričaju.

Saznaj više...

Copyright © SOKRAT Škola stranih jezika ®, Rimon Centar d.o.o. Sva prava pridržana. Kneza Borne 16, 10000 Zagreb, email: info@sokrat.hr