Naslovnica >> SFARM metoda >> Europska jezična mapa - European Language Portfolio (ELP)

Europska jezična mapa - European Language Portfolio (ELP)

Europska jezična mapa je dokument Vijeća Europe koji se temelji na preporučenim europskim standardima stupnjevanja jezične kompetencije u 5 jezičnih vještina (slušanje, čitanje, pisanje, govorna interakcija i govorna produkcija).

Izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Cilj mape je dokumentiranje znanja stranog jezika prema CEF deskriptorima koji predstavljaju ujednačeni standard na području Europe.

Korisnik mape tako dobija osobni dokument kojim na međunarodno prihvatljiv i usporedan način može prikazati i dokumentirati svoja jezična i multikulturalna iskustva te planirati daljnje učenje.

Dokument prikazuje poznavanje stranih jezika naučenih na formalni ili neformalni način. Namijenjena je odraslim korisnicima i sastoji se od tri dijela – Jezične biografije, Dosjea i Jezične putovnice.

Mapa je višeznačajna jer npr. obrazovnim institucijama koristi za izradu i praćenje izvedbe nastavnih programa kao i za motiviranje i vrednovanje korisnika. Na isti način mogu ju koristiti stučnjaci koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima jer mapa pruža uvid u definiranje jezičnih vještina potrebnih za određeno radno mjesto i omogućuje planiranje i evaluiranje daljnjeg usavršavanja. Cilj ove „osobne isprave“ je olakšati mobilnost pri zapošljavanju te pomoći kod testiranja znanja radi daljnjeg nastavka školovanja bilo gdje u Europi.

Europska jezična mapa - European Language Portfolio (ELP)

SFARM metoda

SFARM metodu karakterizira individualni pristup polazniku putem kojeg se definira stil učenja i detektira zbog čega je polaznik sklon određenim pogreškama pri izričaju.

Saznaj više...

Copyright © SOKRAT Škola stranih jezika ®, Rimon Centar d.o.o. Sva prava pridržana. Kneza Borne 16, 10000 Zagreb, email: info@sokrat.hr