Naslovnica >> Tečaj stranih jezika >> Sokrat Business premium tečaj

SOKRAT Business premium tečaj

Sokrat Business Premium prati aktualne teme iz svijeta ekonomije i poslovanja.

Program je napravljen po uzoru na MBA studije i sastoji se od case studies kroz koje studenti rade na različim projektima i ovladavaju leadership tehnikama.

Tečaj je podijeljen na 6 različitih razina, a preduvjet u sudjelovanju je minimalno znanje adekvatno A2 stupnju.

Grupe su podijeljnje prema profilu kandidata, npr.: studenti ekonomije, netom diplomirani bez radnog iskustva, osobe koje nisu ekonomske struke no rade u ekonomskom sektoru te manageri kojima je besprijekorno vladanje engleskim u svim sferama apsolutno nužno.

Prva dva sata nastave odvijaju se kroz teme, analize i debatne tehnike kroz koje profesor na suptilan način osvještava gramatiku, dikciju, pravilno izražavanje i sl. Treći sat nastave posvećen je vještinama - pregovaranje, prezentacije, sastanci, pravilna pismena korespodencija, neverbalna komunikacija.

Dinamika nastave: 1x tjedno po 3 školska sata
   
Ukupno trajanje: 15 modula nastave
   
Mogući termini: 17.00 – 19.25
19.35 – 22.00
   
Cijena tečaja: 1880 kn za studente!
2500 kn u gotovini
2800 kn za plaćanje karticama na rate
   
Cijena uključuje:
  • inicijalno testiranje znanja, savjetovanje s jezičnim savjetnikom, definiranje individualnih ciljeva i programa
  • 15 modula nastave
  • kontinuirano savjetovanje s jezičnim savjetnikom
  • dodatne nastavne materijale
  • mogućnost sudjelovanja u izvannastavnim zbivanjima u organizaciji Sokrata
  • 2 ispitna roka
  • dvojezični certifikat usklađen sa EU CEF klasifikacijom


SFARM metoda

SFARM metodu karakterizira individualni pristup polazniku putem kojeg se definira stil učenja i detektira zbog čega je polaznik sklon određenim pogreškama pri izričaju.

Saznaj više...

Copyright © SOKRAT Škola stranih jezika ®, Rimon Centar d.o.o. Sva prava pridržana. Kneza Borne 16, 10000 Zagreb, email: info@sokrat.hr